Budite dio edukativno-istraživačkog programa „Profesionalni položaj novinarki u BiH“

25 jun
Rok prijave 02.07.2018

Iako postoji pravni okvir koji štiti ravnopravnost žena u Bosni i Hercegovini, to nije i realnost. Mediji imaju ključnu ulogu u dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda, kao i moć da pokrenu ozbiljnu debatu o rodnoj nejednakosti. S druge strane, upravo su mediji kreatori rodnih normi i uloga i za žene i za muškarce, pa se samim time i predstavljanje rodnih uloga, koje se konstantno kreiraju na osnovu stereotipa, i percepcija o položaju žene u društvu, vjerovatno neće poboljšati.

Kako bismo istražili kakav je položaj novinarki u bh. medijima i kako bismo stvorili prostor za rodno osjetljivo izvještavanje o ženama u novinarstvu, pozivamo novinarke da se prijave za program:  Profesionalni položaj novinarki u Bosni i Hercegovini

U periodu od jula do oktobra 2018. godine, Mediacentar Sarajevo (MCS) će podržati novinarke iz Bosne i Hercegovine programom izvještavanja o položaju žena u novinarstvu u BiH i produkciji istraživačkih i multimedijalnih priča. U sklopu programa biće dodijeljena pojedinačna finansijska podrška za produkcije priča čije će teme biti vezane za profesionalni položaj žena u bh. medijima.

  • Aplikaciju za program „Profesionalni položaj novinarki u BiH” mogu podnijeti novinarke iz Bosne i Hercegovine sa najmanje pet godina radnog iskustva u medijima (online, TV, radio, štampa).

Pojedinačna podrška se dodjeljuje za produkciju dvije priče koje za cilj imaju istražiti profesionalni položaj žena u novinarstvu u Bosni i Hercegovini te u javnosti potaknuti raspravu o rodnoj ravnopravnosti. Svaka učesnica programa dobit će iznos od po 300 KM po priči, za najviše dvije priče. U fokusu programa su neistražene ili nedovoljno istražene teme koje se odnose na položaj žena u medijima u BiH.

Osnovni tekst istraživačkih priča pratit će foto i video sadržaji, te vizualizirani podaci kako bi priče bile prilagođene objavljivanju na različitim platformama. U produkciji je moguća asistencija uredničkog tima Mediacentra Sarajevo kao i podrška u opremi ukoliko je potrebna.

Za apliciranje je potrebno poslati:

  1. CV (molimo obavezno navedite kurseve i obuke koje ste pohađali a tiču se rodno osjetljivih tema i izvještavanja o ženama, medija i digitalne produkcije)
  2. Prijedloge tema koje želite istražiti – problem, pitanje na koje svojim istraživanjema tražite odgovor, zašto su teme relevantne, max. po 200 riječi. (Naglašavamo da je fokus projekta na neistraženim ili nedovoljno istraženim temama koje se tiču profesionalnog položaja žena u medijima u BiH)
  3. Kratak opis metodologije (podaci koje ćete istražiti, osobe koje ćete intervjuisati, izvori koje ćete konsultovati (max. po 200 riječi)
  4. Package – formati u kojima namjeravate producirati priču (tekst, foto, video, vizualizacije podataka)
  5. Ukoliko imate mogućnost da obezbijedite dodatno objavljivanje/emitovanje priče, molimo vas navedite u kojim medijima.
  6. motivacijsko pismo, max. 300 riječi.

Rokovi za realizaciju istraživačkih priča su:

– Metodologija i nacrt: 31. juli 2018. godine

– Prva priča: 31. septembar 2018. godine

– Druga priča: 31. oktobar 2018. godine

Obaveze učesnica programa:

– Urednički sastanak – 10. juli 2018. godine, Mediacentar Sarajevo

– Saradnja sa uredničkim timom (10. juli – 31. oktobar)

Aplikaciju pošaljite najkasnije do 2. jula do 23:59h, putem maila [email protected], pod nazivom: „Aplikacija za program ‘Profesionalni položaj novinarki u BiH’” Aplikantice će biti obaviještene o statusu aplikacije najkasnije do 6. jula 2018. godine.

Program podržava Civil Rights Defenders u BiH.

Više informacija možete vidjeti ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments