Usvojen prvi Lokalni akcioni plan za djecu grada Zenice

28 apr

Na 15. Sjednici Gradskog vijeća, održanoj 28.aprila 2016. godine, na dnevnom redu se našao i Akcioni plan za djecu grada Zenica, koji je jednoglasno usvojen. Akcioni plan za djecu je prvi dokument ove vrste koji je grad Zenica usvojio, a koji se odnosi na djecu i ostvarivanje njihovih prava.

Izradu Lokalnog akcionog plana za djecu je iniciralo Udruženje „Naša djeca“ Zenica u 2015. godini, u partnerstvu sa organizacijom Save the children, kada je potpisan Memorandum o saradnji sa gradom Zenica. Grad je imenovao radnu grupu za izradu ovog plana, koja je zajedno sa profesionalcima radila na izradi. Cijeli proces, kao i ustupanje neophodnih podataka potrebnih za definisanje prioriteta i mjera je vodilo Udruženje „Naša djeca“ Zenica. Provedeno je i istraživanje sa roditeljima, djecom i profesionalcima. Istraživanje sa djecom su proveli članovi grupe Dječiji parlament koje djeluje u sklopu Udruženja, te su mišljenja i sugestije djece uključena u Akcioni plan.

„Sretni smo da je naš grad prepoznao značaj usvajanja ovakvog dokumenta. Sada, u ovom trenutku, na jednom mjestu imamo definisane potrebe djece, na kojima treba raditi u narednom periodu kako bi se poboljšao pološaj djece u našem gradu. To je teži dio posla, koji tek slijedi. Ne želimo da ovaj plan ostane samo na papiru, nego da se zaista radi na ispunjavanju mjera u korist sve djece, naročito najugroženije. U narednom periodu ćemo zagovarati i da se izdvoje određena sredstva iz gradskog budžeta za ostvarivanje mjera“, Ira Raković, Udruženje „Naša djeca“ Zenica.

Lokalni akcioni plan omogućava definisanje potreba djece, plan djelovanja, nosioce aktivnosti kao i indikatore prema kojima se prati nivo provođenja plana. Također, omogućava definisanje niza jasnih i konkretnih mjera koje imaju za cilj unapređenje položaja djece na lokalnom nivou, omogućava i praćenje efekata uloženog novca, te daje mogućnost za dobijanje povratne informacije o kvalitetu pruženih usluga, odnosno stvarnoj dobrobiti za djecu. Na ovaj način vidljivija su i izdvojena i utrošena sredstva, što opštinama i gradovima, odnosno vlastima olakšava praćenje i planiranje utroška novca.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments