Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić”

25 dec

Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar je nevladina, vanstranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić”.

Unija studenata organizovana je na nivou Univerziteta, a članovi Unije su studenti koji studiraju na svim fakultetima Univerziteta „Džemal Bijedić”. Rad Unije studenata se odvija preko njenih organa: Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora.

Skupština je najviši organ Unije koji se konstituiše tako što asocijacije studenata fakulteta nakon provedenih izbora delegiraju po 4 predstavnika.

Predsjedništvo je izvršni organ Unije u koji se bira po jedan predstavnik sa svakog fakulteta iz reda članova Skupštine, na način da prijedlog člana Predsjedništva daju predstavnici svakog fakulteta.

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti u radu i finansijskom poslovanju Unije.

Djelatnosti Unije studenata su:

  • Zastupanje i prezentovanje prava i interesa studenata pred organima i tijelima Univerziteta i državnih institucija BiH,
  • Briga ostudentskom standardu i pravima studenata,
  • Ostvarivanje međunarodne saradnje sa studentskim organizacijama kao i naučno-istraživačkim institucijama i fondacijama.

 

KONTAKT:

Adresa: USRC “Mithad Hujdur-Hujka” b.b., Univerzitetski kampus, 88104 Mostar

Telefon: +387 36 571 647

E-mail: [email protected]

Web: www.unijamo.ba

(Visited 204 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments