Sumka Bučan: Nije teško da žena bude na čelu bilo koje organizacije

13 maj

Sumka Bučan, regionalna direktorica CARE International, kaže da u svakom poslu postoje dobri i loši izazovi, te da za školovanu i kvalifikovanu ženu nije problem biti na čelu jedne organizacije, kompanije, institucije. Bučan već 16 godina radi u ovoj organizaciji, a ono što je posebno pokreće su dobri ljudi i pružanje pomoći ljudima.

“Nije teško da žena bude na čelu bilo koje organizacije, naravno ako je kvalifikovana i ima vještine koje su za to potrebne, ali možda i još važnije, ako je organizacijska kultura i politika takva da se promoviše ravnopravnost spolova i ne toleriše bilo kakva diskriminacije, što je slučaj u CARE-u”, ističe Bučan u razgovoru za poslovni portal Akta.ba.

S druge strane, dodaje ona, ženama može biti teško u takvoj ulozi, posebno kada u društvu vladaju partijarhalne norme i ako žene nemaju odgovarajuću podršku u svojoj organizaciji ili instituciji.

“U tom slučaju je teško uskladiti poslovni i privatni život, jer se u takvom okruženju poslovni život, a pri tome mislim na dogovore i donošenje značajnih odluka, ne odvija samo u kancelariji, nego i na neformalnim mjestima ili da se kolokvijalno izrazim, „u kafani“. Što se mene lično tiče, iako nije lako uspostaviti taj balans, mogu reći da uspjevam, najviše zahvaljujući podršci porodice i razumjevanju da u nekom datom momentu moram dati prioritet poslovnim obavezama. Jednostavno je to pitanje konstantnog postavljanja prioriteta i podrške koju imate u svom najbližem okruženju”, naglašava Bučan.

Ističe da svakako, postoje i izazovi u poslovnom svijetu, a naročito su vezani za poslovno okruženje.

“Bosna i Hercegovina i druge zemlje u okruženju su uvijek na vodećim mjestima kada se rade istraživanje gdje su najnepovoljniji uslovi za poslovanje. U tom segmentu je jako teško napraviti neke promjene, ne zato što je teško izraditi mjere za pravljenje povoljnijeg poslovnog okruženja, nego zato što za to ne postoji politička volja da se te mjere usvoje i implementiraju”, kaže Bučan.

Fokus

U razgovoru ističe da prije svega jako voli svoj posao, iz razloga što je misija ove organizacije smanjenje siromaštva i pružanje mogućnosti za dostojanstven život.

“Fokus nam je, također, na osnaživanju žena i to je nešto za što se i lično zalažem. S druge strane, zbog tako široko postavljenih ciljeva, mi uglavnom sami donosimo programske strategije i biramo šta ćemo raditi i kako ćemo najbolje doprinijeti ostvarivanju misije, tako da mi posao i pozicija koju obnašam daje velike mogućnosti da iskoristim i svoje stručno znanje, ali i da ostvarim neka svoja lična uvjerenja”, dodaje Bučan.

Kako u CARE-u sami osmišljavaju projekte i aktivnosti, ističe da na sreću imaju podršku CARE-u na globalnom nivou, te i podršku tradicionalnih donatora čiji prioriteti se u dobroj mjeri poklapaju sa njihovim prioritetima.

“Ono što me zadržalo u organizaciji dosta dugo, već 16 godina radim u CARE-u, jesu i ljudi. Imam zaiste izvrsne saradnike i saradnice koji vjeruju u ono što rade i, što je po meni jako važno, domaćinski se odnose prema resursima organizacije. Osim toga radimo i sa dobrim ljudima na terenu”, dodaje ona dalje.

Ona kaže da su rezultati ono što je ispunjava, ali je najviše obraduje kada vidi promjenu u razmišljanju i osmijeh na licima onih s kojima rade, te onih kojima se život uz podršku njihovih projekata doista promijenio.

Smatra da se njen primjer dobrog poslovanja, ali i organizacije, ogleda u tome što problemima pristupaju na način da traže njihove uzroke i nude holistička rješenja zajednicama s kojima rade, te imaju kontinuitet, konstantno bilježe napredak, ali i uspijevaki da nove aktivnosti nadograđuju na rezultate prethodnih.

“Važno je istaći i da smo prvi pokrenuli incijative za rješavanje određenih problema. CARE je prvi u regiji pokrenuo projekte uključivanja muškaraca u rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti i već više od 10 godina radimo na tome. Prvi smo pokrenuli pitanje uključivanja Romkinja i otklanjanje barijera za njihovu veću socijalnu inkluziju, a prvi smo podržali i pokrenuli otvaranje ženskih zadruga u BiH i Crnoj Gori”, ispričala je Bučan.

Mladi i budućnost

Ova uspješna žena smatra da je općenito pitanje opstanka u današnjem društvu vezano za kontinuitet i neprestani rad na sebi.

“Mene lično brine ova situacija i rastužuje me činjenica da mladi odlaze u velikom broju. Znam da nam trebaju hitna rješenja, ali takva rješenja za ovu situaciju nažalost nisu realna. Želim izbjeći klišeje, ali mladi trebaju shvatiti da su oni budućnost, trebaju više da se aktiviraju, da zahtijevaju promjene”, ističe ona.

Savjetuje da na individualnom nivou svako treba da radi na svom obrazovanju, usavršavanju, sticanju prakse i time povećava mogućnosti za zaposlenje. Dodaje da je i informisanje jako važno u smislu traženja informacija u smislu toga kakve mogućnosti postoje za nastavak obrazovanja, te koji podsticaji postoje za zapošljavanje mladih, gdje se može steći praksa itd. Također, dosta informacija se može dobiti i putem omladinskih servisa i nevladinih organizacija, a savremeni načini komunikacije pa i društvene mreže omogućavaju i informisanje i umrežavanje.

“Kad je god to moguće, CARE i u ekonomske i ne-ekonomske projekte, uključuje komponente vezane za zapošljavanje mladih. U projektu Lokalnog ekonomskog razvoja u istočnoj BiH imali smo program za mlade profesionalce i nakon obuke dali smo priliku mladim ekonomistima i agronomima da rade godinu dana Regionalnoj savjetodavnoj službi za poljoprivredu, koja nam je bila partner na projektu”, dodala je Bučan.

Mladi su korz ovu organizaciju, također, bili ohrabreni da kao preduzenici apliciraju za finansijska sredstva za pokretanje biznisa, a imali su projekte usmjerene na romsku populaciju.

“Pored direktnog zapošljavanja, naši projekti pružaju i mogućnost za aktivistički angažman mladih koji u mnogim slučajevima vodi ka pronalaženju dugoročnog zaposlenja. Mnogi vršnjački edukatori su kasnije angažovani kod naših partnerskih organizacija”, istakla je ona.

Svakako, mnoštvo je primjera i indirektnog zapošljavanja, a jedan od njih je projekat Inicijativa mladića, gdje su mladići, koji su bili angažovani na izvođenju predstave Muškarčine i glumci amateri, nakon toga završili akademiju i našli i druge angažmane.

“Planovi organizacije, pa i moji lični planovi, su da nastavimo raditi ono što radimo dobro, da se stalno usavršavamo i učimo i da nadograđujemo na ono što smo do sada postigli. Mislim da je jako bitno ostati u toku dešavanja i ja se konstantno informišem o situaciji u regiji, različitim uticajima i aktuelnim trendovima. Također, na ličnom planu, važno mi je da radim na sebi i da pazim i na zdravlje i na neki unutarnji mir i sklad. Ne možete pomoći ni drugima, niti biti dobar menadžer bez da imate jak odbrambeni mehanizam i znate se nositi sa stresnim situacijama”, poručila je Bučan.

CARE International

CARE International je osnovan davne 1945. godine, kada se udružila grupa pojedinaca i organizacija u SAD-u da prikupljaju i distribuiraju pomoć stradalnicima Drugog svjetskog rata u Europi. Svoju misiju u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama regiona započeo je kao odgovor na humanitarne potrebe stanovništva pogođenih ratnim dešavanjima. Danas, misija organizacije CARE International je dvojaka i uključuje humanitarni i razvojni dio. CARE ove godine obilježava 25 godina otkako radimo na ovim prostorima.

“Ponosna sam što smo uvijek pratili šta su to prioriteti u društvu i istinski smo se u to uložili. Nikada nismo radili nešto površno. Na primjer, rezultat koji smo ostvarili u programu uključivanja mladića i muškaraca u rodnu ravnopravnost je činjenica da je naš program vezan za zdrave životne stilove i prevenciju nasilja akreditovan i ušao je u obrazovni sistem u svim ciljnim zemljama i čak je dobio nagradu za najinovativniji program od strane Globalne mreže za obrazovanje (GENE) koju čine ministri obazovanja EU zemalja”, naglašava Bučan.

U okviru mandata organizacije vezanog za smanjenje siromaštva, podrška ekonomiji i ekonomskim projektima je logičan pristup i CARE-ov program ekonomskog razvoja uključuje podršku poduzetnicima i poduzetnicama, malim i srednjim preduzećima. U njihovim projektima, naglasak je na zapošljavanju i socio-ekonomskom uključivanju najranjivijih kategorija stanovništva, kao i razvoju lokalnih ekonomija kroz stvaranje i zagovaranje boljih uslova za poslovanje MSP-a.

“To je s jedne strane jako zanimljiv i kreativan posao i promjene i rezultati koje napravite su vidljive u jako kratkom vremenu. Ja lično imam afinitet prema ekonomskim projektima i rezultati koje smo ostvarili kroz projekte lokalnog ekonomskog razvoja su značajni, ali sam ja posebno ponosna na naš pionirski rad sa ženskim zadrugama”, zaključila je Bučan.

Poslovnisvijet.ba

(Visited 122 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments