Stručna praksa – iskustvo kojim ostvarujete prednost

24 apr

U današnje vrijeme traži se da već po završetku studija budete spremni i pripremljeni za poslovne prilike i izazove koji vas očekuju. Studenti bi trebali već za vrijeme studiranja početi graditi svoju poslovnu karijeru. Volontiranjem ili praksom stiču iskustva i znanja koja će svaki poslodavac znati cijeniti i koja bi mogla biti presudna za dobivanje boljeg i plaćenijeg posla.

Stručna praksa omogućava studentima konkretno radno iskustvo u područjima relevantnim za njihov studij.

IMG_0562

 

Svoje iskustvo sa studentskom praksom sa nama je podijelila Minela Husejinović, redovna studentica četvrte godine Studija zdravstvena njega i terapija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

U periodu od 04. do 29. januara 2016. godine (ukupno četiri sedmice) boravila sam na praksi u renomiranoj Fachklinik Ichenhausen u SR Njemačkoj, kao prvi student Fakulteta zdravstvenih studija koji je dobio ovakvu priliku.

 

O suradnji našeg Fakulteta i ove klinike, te o mogućnosti boravka i prakse na istoimenoj klinici saznala sam od uvaženih profesorice, prof.dr. Aide Rudić i doc.dr. Jasmine Mahmutović. Na njihovu preporuku aplicirala sam na ovaj program razmjene, te na moju veliku sreću aplikacija je odobrena.

Praktikumom mi je bilo obezbjeđeno: mjesto stanovanja, hrana, povratna karta i mjesečna naknada u iznosu od 600€ brutto.

Stečeno iskustvo je od neprocjenjive vrijednosti za mene i smatram da je u mnogo čemu doprinijelo mome ličnom i profesionalnom razvoju.

U profesionalnom smislu, period proveden na klinici mi je omogućio da se upoznam sa novijom, naprednom tehnologijom i drugačijom tehnikom rada.

Sticanje novih znanja i vještina u poslovima bazične njege pacijenata poput pranja, kupanja, održavanje lične higijene, transfer pacijenta krevet-kolica-kupatilo-krevet, motivacija pacijenta, praćenje napretka rehabilitacionog procesa, previjanje amputirane noge-batrljka, tretman dekubitalnih rana, vođenje dokumentacije svega učinjenog sa čim se nisam imala priliku ranije susresti.

Na polju ličnog razvoja, boravak u drugoj državi u drugačijem kulturološkom i jezičkom okruženju, mi je pomogao u osamostaljenju i odgovornosti same za sebe, snalaženju u novim i stresnim situacijama, upravljanju emocija i samokontroli u momentima nostalgije i momentima odgovornog djelovanja kao samostalna medicinska sestra, razumijevanju i shvatanju pacijenata i njihove patnje/boli kroz holistički pristup.

Poručila bih svim svojim kolegama da se uključe u program obavljanje prakse, da uče i izgrađuju svoju karijeru, jer to je jedini put ka uspjehu.

Više informacija o klinici možete pronaći na ovom linku.

(Visited 1.332 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments