Šta donosi usvojena Strategija prema mladima KS za period 2019 – 2023. godina

17 maj

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj sjednici usvojili Strategiju prema mladima KS za period od 2019. do 2023.godine, što ujedno predstavlja i prvi usvojeni dokument koji se tiče ove populacije.

Kako je pojašnjeno, u postupku njene pripreme Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade su pored predstavnika resornih ministarstava, gradske uprave, skupštinskih tijela, uključili i one na koji se ovaj strateški dokument i najviše odnosi, a to su: srednjoškolci, studenti i vijeća mladih Kantona Sarajevo.

Također, provedeno je istraživanje o potrebama i problemima mladih Kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, i upravo je to istraživanje predstavljalo i osnovu za izradu ove strategije.

Izrada ove strategije utemeljena je na analizi postojećeg stanja, dosadašnjim aktivnostima kantonalnih institucija prema mladima, rezultatima istraživanja o njihovim potrebama i problemima iz sedam oblasti te definisanju ciljeva koji se žele postići u narednom periodu.

Na istoj sjednici usvojeni su i izvještaji o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2018.godinu, o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u prošloj godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Lise lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka sa prijedlogom mjera i aktivnosti , te izvještaji o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018. godine – februar 2019.godine, te Izvještaj o izvršenju sankacija u KS za 2018.godinu.

www.radiosarajevo.ba

(Visited 62 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments