Program Erasmus+: Prekretnica u životima pet miliona evropskih studenata

27 maj

Do sada je u okviru Erasmus+ programa preko 550 studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa crnogorskih fakulteta dobilo priliku da stekne nova iskustva u inostranstvu, dok je u Crnoj Gori, u protekle tri godine, preko Erasmus+ boravilo blizu 250 studenata i nastavnika iz drugih zemalja.

Program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport Erasmus+ pomaže studentima da budu uspješniji u ličnom i profesionalnom životu, a univerzitetima da postanu inovativniji. To su pokazale dvije nezavisne studije Evropske komisije: studija o učinku programa Erasmus+ na visoko obrazovanje i studija o strateškim partnerstvima i udruženjima znanja u okviru programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Rezultati su utemeljeni na osnovu odgovora blizu 77 000 studenata i predavača i više od 500 organizacija.

Glavni zaključci su da Erasmus+ pomaže studentima da pronađu željenu karijeru i brže se zaposle, da jača osjećaj pripadnosti Evropi kod njegovih korisnika, podstiče digitalnu transformaciju i povećava socijalnu uključenost. Drugi rezultati pokazali su da su bivši studenti, koji su bili dio programa Erasmus+, zadovoljniji svojim radnim mjestima od onih koji se nisu makar dijelom školovali u inostranstvu. Osim toga, njihove karijere su u većoj mjeri međunarodne, a vjerovanoća da će raditi u inostranstvu je skoro duplo veća.

„Impresivno je vidjeti kako program Erasmus+ mladima omogućava napredak na modernom tržištu rada i u sve raznolikijem društvu. Srećan sam što se diplomirani studenti, koji su učestvovali u programu Erasmus+, osjećaju spremniji za nove izazove, imaju bolje mogućnosti za razvoj karijere i svjesniji su koristi koje im EU donosi u svakodnevnom životu. Istovremeno, univerzieti koji učestvuju u programu Erasmus+ nemaju samo izraženiju međunarodnu dimenziju, nego su i u boljem položaju da odgovore na potrebe poslovnog svijeta“, izjavio je evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navračič.

Program Erasmus+ studentima pomaže u pronalasku željene karijere i bržem zapošljavanju

Više od 70 odsto studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da im je nakon boravka u inostranstvu jasnije šta žele da rade u budućnosti. Studija o učinku na visoko obrazovanje pokazala je i da se 80 odsto studenata-korisnika Erasmus+, zaposlilo u roku od tri mjeseca nakon diplomiranja, a tri četvrtine njih je navelo da im je iskustvo u inostranstvu pomoglo da dobiju prvi posao.

Devet od deset bivših studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ navelo je da u svakodnevnom radu koriste vještine i iskustva stečena u inostranstvu. Ovi rezultati se objašnjavaju činjenicom da Erasmus+ doprinosi usklađivanju vještina s tržištem rada, jer naglasak stavlja na meke i interdisciplinarne vještine, koje su potrebne firmama u razvoju.

Program Erasmus+ jača osjećaj pripadnosti Evropi

Više od 90 odsto studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+ poboljšalo je i sposobnost rada i saradnje sa ljudima iz različitih kultura i smatraju da imaju evropski identitet. Najveći uticaj programa osjetili su studenti koji nisu bili veliki zagovornici EU prije razmjene i studenti koji su boravili u zemlji koja je kulturno znatno različita od njihove. Od svih studenata koji su učestvovali u programu Erasmus+, studenti iz istočne Europe se u najvećoj mjeri identifikuju sa EU.

Program Erasmus+ podstiče digitalnu transformaciju i socijalnu uključenost

Zahvaljujući projektima saradnje u okviru programa Erasmus+, većina uključenih univerziteta bolje je pripremljena za digitalnu transformaciju. Akademsko osoblje koje je učestvovalo u programu Erasmus+ spremnije je da u svoja predavanja uključi zaposlene u korporativnom sektoru (60 odsto) nego što su to njihove kolege koji nisu bili dio programa mobilnosti (40 odsto). Više od 80  odsto pripadnika akademske zajednice navelo je da je njihovo iskustvo u inostranstvu dovelo do izrade inovativnijeg kurikuluma. Osim toga, dva od tri univerziteta koja su učestvovala u programu navela su da projekti na nivou cijele Evropske unije povećavaju socijalnu uključenost i smanjuju diskriminaciju u visokom obrazovanju.

Erasmus+ je aktivan u 33 zemlje, u koje spadaju sve članice EU, ali i Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn. Crna Gora učestvuje zahvaljujući tome što je program otvoren i za partnerske zemlje širom svijeta. Do sada je u okviru Erasmus+ programa preko 550 studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa crnogorskih fakulteta dobilo priliku da stekne nova iskustva u inostranstvu, dok je u Crnoj Gori, u protekle tri godine, preko Erasmus+ boravilo blizu 250 studenata i nastavnika iz drugih zemalja.

Postojeći Erasmus+ program, koji je počeo 2014. i traje do 2020. godine, ima budžet od 14.7 milijardi eura. Njegov cilj je da za 3.7 odsto mladih ljudi u EU obezbijedi priliku da studiraju, obučavaju se i volontiraju u inostranstvu.

m.cdm.me

(Visited 42 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments