Preuzmi besplatno Rječnik omladinske politike

18 jan

Rječnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike.

Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Akteri su kroz proces izrade Rječnika pokazali spremnost da uspostave sistemsku saradnju, usaglase vlastita razumijevanja pojmova i usklade međusobne razlike u gledištima radi postizanja dogovora.

Svrha Rječnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova, kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Željeli bismo posebno da istaknemo doprinos Rječnika u uređivanju odnosa između aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog rada i omladinske politike.

Ciljna grupa kojoj je Rječnik namjenjen jesu svi akteri omladinske politike: predstavnici institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i nacionalnog nivoa), kao i predstavnici civilnog sektora i sami mladi.

Rječnikom se, pored navedenog, definišu i uloge međunarodnih partnera i subjekata od značaja za ovu oblast, sa namjerom da se predstavi okvir djelovanja i razvoja omladinske politike na evropskom nivou.

Značaj Rječnika omladinske politike je u tome što predstavlja relevantan izvor pojmova iz oblasti omladinske politike na koje se akteri mogu osloniti i koji, pored toga, imaju veliku upotrebnu vrijednost u svakodnevnom radu.

Veliki doprinos izradi ovog Rječnika imali su različiti akteri omladinske politike, predstavnici javnih institucija, udruženja mladih i za mlade, omladinski radnici i mladi, dajući svoje komentare, ideje i sugestije u okviru širokog konsultativnog procesa koji je pratio izradu Rječnika.

Rječnik možete preuzeti ovdje.

Koms.rs

(Visited 174 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments