Predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH razgovarali sa Premijerom Novalićem

27 apr

U ponedjeljak 25.04.2016. godine u zgradi Vlade FBiH predstavnici Vijeća
mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Mate Lončar i Mirela Geko, su imali
sastanak sa Premijerom Federacije Bosne i Hercegovine gospodinom
Fadilom Novalićem.

Sastanak Premijer

Sastanak je održan povodom upoznavanja Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine sa Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, a sa nadom
da će u budućnosti biti ostvaren partnerski odnos. Premijer Novalić je istakao
da omladinski rad u Federaciji zaslužuje podršku od strane institucija i da će
sve što je u njegovoj nadležnosti uraditi da bi se poštovale odredbe Zakona o
mladima.

Na sastanku je također istaknuto da Vijeće mladih kao legitimni
predstavnik mladih u FBiH treba da radi na poboljšanju položaja mladih i
ispunjenju potreba mladih. Dogovoreno je da će u budućnosti Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja koja se tiču mladih računati na
Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobra saradnja sa premijerom Novalićem, Vladom FBiH i Federalnim
ministarstvom kulture i sporta treba da posluži kao primjer svim nivoima vlasti
da nađu vrijeme i prostor i da saslušaju predstavnike mladih u svojoj
zajednici.

U Sarajevu je 11.12.2015. godine osnovano Vijeća mladih Federacije Bosne i
Hercegovine koji čine šest kantonalnih/županijskih Vijeća mladih. (Vijeće
mladih Županije Zapadnohercegovačke, Vijeće mladih Kantona Sarajevo,
Vijeće mladih Posavske Županije, Vijeće mladih Tuzlanskog kantona, Vijeće
mladih Unsko-sanskog kantona i Vijeće mladih Srednje bosanskog kantona).

Prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, član 4. Stavka 3,
“vijeće mladih” je krovno udruženje mladih, utemeljena na dobrovoljnom
članstvu omladinskih udruženja, a koja predstavlja interese mladih i
omladinskih udruženja.

(Visited 289 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments