Predstavnici mladih Srbije postali punopravni član Evropskog foruma mladih

21 nov

Krovna organizacija mladih Srbije na Generalnoj Skupštini Evropskog foruma mladih (YFJ) održanoj u Varni (BG) 17. novembra 2016 primljena je u punopravno članstvo. KOMS-ove predstavnice tim povodom bile su Marija Bulat, Valentina Antić, Milica Škiljević i Jelena Milanović.


Višegodišnje putovanje KOMS-a ka punopravnom članstvu je završeno. Međutim, jedno novo, lepše tek počinje!

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) postala je deo Evropskog omladinskog foruma (YFJ) 24. novembra 2012. godine, razvijajući pritom ne samo međunarodnu saradnju već i omladinsku politiku unutar naše zemlje. Od tada, vredno smo radili na ispunjavanju kriterijuma za prijem u punopravne članice.

Evropski omladinski forum je nesumnjivo najznačajnija platforma koja predstavlja omladinski civilni sektor u Evropi. Čini je 100 organizacija članica – nacionalnih krovnih organizacija mladih i međunarodnih omladinskih nevladinih organizacija. Zajedno, članice YFJ-a predstavljaju na desetine miliona mladih u Evropi i indirektno zastupa oko 10.000.000 mladih. Sa ovakvim članstvom, YFJ je prepoznata od strane najvažnijih aktera omladinske politike u Evropi. Sarađuje sa EU, a naročito sa Evropskim Parlamentom, Savetom EU, Ekonomskim i socijalnim komitetom, Komitetom regiona itd.

 Šta znači punopravno članstvo za KOMS i njene organizacije članice?
Punopravno članstvo KOMS-a omogućava mladima iz Srbije da učestvuju u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou i utiču na razvoj evropskih politika.

Forum zagovara mnoge stvari koje su i nama jako relevantne – priznavanje omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, prava volontera i sl. Značajno je da organizacije u Srbiji znaju da u svojim naporima na ovim poljima nisu same i da se uvek mogu osloniti na podršku KOMS-a. Za članice KOMS-a i omladinske organizacije ovo znači mogućnost učešća u kreiranju evropskih politika. Organizacije iz Srbije se, preko KOMS-a mogu uključiti u rad radnih i ekspertskih grupa Foruma, učestvovati na događajima, usavršavanjima i sl.

Pored toga, KOMS je već uspostavio direktnu saradnju sa mnogim članicama Foruma, tako da se nadamo da će naše članice u budućnosti moći da lakše i brže pronalaze partnerske organizacije u Evropi i van nje.

Koms.rs

(Visited 125 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments