Ko riskira, taj profitira!

11 sep

Ako ste spremni na rizik, ako ne želite više da „obijate pragove“ raznih kompanija u potrazi za poslom, ako ne želite da (ne)radite u državnoj i lokalnoj upravi kao većina zaposlenih u Srbiji, ako ne želite besposleni da „trošite Bogu dane“, već želite da probate da nešto sami stvorite, za vas je pravi izbor PREDUZETNIŠTVO, jer znate kako kaže DELL BOY: “KO RESKIRA, TAJ PROFITIRA”.

1. OD ODLUKE DO IDEJE

I tako, odlučili ste da probate, da rizikujete, jer jednom se živi. Sve što vam treba je dobra ideja, a do nje nije lako doći, kao ni do ostalih dobrih u životu. Dobra poslovna ideja podrazumeva da je roba ili usluga koju planirate da plasirate na tržište profitabilna. Uvek kada postoji potreba i tržište na kome može da se proda roba ili usluga, postoji i potencijalna šansa za uspešan biznis. Da biste proverili svoju ideju potrebno je da malo istražujete, možda potražite dodatnu obuku, a onda i da planirate.

ISTRAŽIVANJE: Konsultujte se sa ljudima koji imaju svoj biznis i onima koji nemaju, jer su to vaši potencijalni klijenti. Proverite sa predstavnicima lokalne samouprave, možda oni imaju neki savet za vas. Dosta korisnih informacija se može pronaći na internetu, na primer privredni izveštaji, ekonomski pokazatelji i druga formalna i neformalna istraživanja. Takođe, pre upuštanja u detaljno planiranje dobro je da se konsultujete i sa poslovnim udruženjima, na primer Unijom poslodavaca Srbije, Privrednom komorom Srbije ili njenim regionalnim kancelarijama, drugim udruženjima privrednika na teritoriji vaše opštine pa čak i nevladinim organizacijama koje pružaju pomoć početnicima u biznisu, tu su naravno i poslovni inkubatori koji postoje na nekim fakultetima itd. Prilikom istraživanja uvek treba razmišljati o četiri osnovna pitanja: KOJI PROIZVOD ILI USLUGA, PO KOJOJ CENI, NA KOM MESTU I KAKO PROMOVISATI. Da bi vaša ideja bila dobra, nije neophodno da bude potpuno nova (da ne postoji na tržištu), dovoljno je i da već postojeću ideju modifikujete, učinite pristupačnijom krajnjem potrošaču.

OBUKA: Iako za otvaranje sopstvenog biznisa nije nužna neka određena formalna ili neformalna obuka, ipak je vrlo korisno potražiti dodatna znanja, veštine ili savete na nekom postojećem obrazovnom programu. U današnje vreme postoji dosta ponuda besplatnih obuka za potencijalne mlade preduzetnike, na primer kroz edukativne seminare koje organizuju razne nevladine organizacije kako za mlade tako i ostale, kancelarije za mlade na teritoriji opština, univerzitetski karijerni centri, takođe u nekim školama postoje i Junior Achievement programi koji su fokusirani na praktično sticanje znanja o preduzetništvu, itd. Za one malo starije neke obuke o preduzetništvu se mogu dobiti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kroz njihov program samozapošljavanja, Agenciji za regionalni razvoj kroz program start-up kredita, tu su naravno i Visoke strukovne škole koje su specijalizovane upravo za preduzetništvo.

PLANIRANJE: E, pa kad ste sve lepo smislili i doneli konačnu odluku na red dolazi planiranje. Za planiranje nam služi BIZNIS PLAN. Pošto verovatno nemate predstavu o tome kako da ga napišete najjednostavnije je da uzmete papir (čitaj: otvorite Word) i počnete da pišete sve u vezi vaše ideje. Evo nekoliko tačaka koje bi trebalo da sadrži biznis plan, a koje bi vam mogle biti od pomoći: sadržaj, kratak opis biznisa, misija i vizija posla, poslovne aktivnosti preduzeća, definisanje tržišta, opis posla ili usluga, organizacija i rukovođenje, marketing i strategija prodaje, finansije (analiza). Možda vam ovo deluje komplikovano ali PLANIRANJE JE POLA POSLA. Gledajte na to ovako, ako dobro isplanirate sve pre otpočinjanja poslovanja sam početak će vam biti upola lakši, a biznis plan će vam biti pomoć broj jedan u pronalaženju finansijskih sredstava.

2. OD IDEJE DO PARA

Kao što kažu u Americi “YOU NEED MONEY TO MAKE MONEY” (Treba vam novac da biste zaradili novac). Ako nemate neku ličnu ušteđevinu ili nasleđe, novac za vaš biznis možete da pozajmite od porodice ili prijatelja, od investitora ili partnera, banaka (kroz kredite ili lizing), subvencije i kredite državnih agencija (Nacionalna služba za zapošljavanje, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Fond za razvoj R. Srbije itd.), a tu je i nematerijalna pomoć Poslovnih inkubatora koji postoje u većini opština u Srbiji. Vodite računa o tome da svaki formalni zahtev za odobrenje kredita, zajma i sličnog, zahteva da se dobro obrazloži poslovna ideja, kao i da se pripreme određena dokumenta.

3. OD PARA DO REALIZACIJE

OK, sada imate ideju koju ste pretočili u konkretan plan, našli ste novac, i sada je vreme da registrujete preduzeće. Registracija se vrši u Agenciji za privredne registre. Sam postupak nije komplikovan, popuni se formular, kopira se lična karta i uplati se taksa za registraciju.

Pre same registracije treba samo da odlučite da li ćete se registrovati kao preduzetnik (nije potrebno učešće da bi se registrovali, ali za svoje poslovanje odgovarate celokupnom imovinom i ličnom i poslovnom) ili kao privredno društvo – D.O.O, A.D, itd (potrebno vam je učešće od 100 dinara da bi se registrovali i za poslovanje odgovarate samo imovinom kompanije).

Registracijom dobijate:

  1. Rešenje o registraciji tj. matični broj,
  2. Rešenje o poreskom identifikacionom broju (PIB),
  3. Registrovanje u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Kada dobijete sva ta rešenja ostaje vam još da:

  1. napravite pečat,
  2. overite OD obrazac,
  3. otvorite račun u banci i
  4. registrujete se u kancelariji poreske uprave na teritoriji sedišta vaše kompanije.

Detaljnije objašnjenje ove procedure možete naći na sajtu Agencije za privredne registre (registracija) i Unije poslodavaca Srbije (sve ostalo).

4. SVE U SVEMU, POSTALI STE SAM SVOJ GAZDA

Čestitam, Vi ste jedna hrabra osoba! Biti preduzetnik nije nimalo lako, ali sada barem znate da radite za sebe, i kada radite prekovremeno, i kada radite vikendom, kao i da ste samo svojim radom postigli nešto.

I da završimo sa još jednom modifikovanom izrekom:

“NE PITAJ ŠTA NEKO MOŽE DA UČINI ZA TEBE, VEĆ ŠTA TI MOŽEŠ DA UČINIŠ ZA SEBE”

Više o detaljima vezanim za procedure, obrasce, kontakte i drugo možete naći ovde.

Karijera.bos.rs

(Visited 120 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments