Ko predstavlja mlade? Vijeće mladih Federacije BiH

7 jul

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je legitimni predstavnik mladih na području Federacije Bosne i Hercegovine, formirano je u decembru 2015. godine. U formiranju Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine učestvovalo je šest kantonalnih/županijskih
Vijeća mladih i to su:

– Vijeće mladih Županije zapadnohercegovačke,
– Vijeće mladih Kantona Sarajevo,
– Vijeće mladih Unsko sanskog kantona,
– Vijeće mladih Srednje bosanskog kantona,
– Vijeće mladih Županije Posavske
– Vijeće mladih Tuzlanskog kantona.

UntidsdstledJako je važno da mladi u ovoj državi imaju svoje predstavnike i da se imaju kome obratiti ukoliko imaju problem ili ideju. Federalno Vijeće mladih osnovano je prije pola godine i trebat će još dugo vremena da počnemo raditi u punom kapacitetu. Prvi koraci su najteži, a mi ih upravo koračamo. Vijeća mladih trebaju biti glas mladih. Mi se trenutno trudimo to biti i zato pozivamo sve mlade da nam se jave sa svojim prijedlozima, idejama i problemima. Mi smo tu zbog mladih ljudi iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine.Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine jasno je definirano da su vijeća mladih legalna i legitimna predstavnička tijela mladih. Zadatak je prvenstveno uključiti mlade u društveni život zajednice, te poticati stvaranje kvalitetnih politika prema mladima. Aktivnosti i zadaci su različiti, u zavisnosti od nivoa djelovanja, no jedno je sigurno, svi imaju jedan zajednički cilj – bolji položaj mladih u ovoj državi!

Mladi se mogu uključiti direktno u rad vijeća mladih preko svojih lokalnih omladinskih udruženja te tako uzeti učešće na lokalnom nivou pa nakon toga ići dalje. Svi u Vijeću mladih FBiH su ustvari mladi ljudi koji su članovi neke omladinske organizacije koja čini lokalno vijeće mladih. Upravo ovaj način formiranja je najbolji način da se sve lokalne organizacije uključe u rad i da zaista svi mladi budu jednako zastupljeni u vijeću mladih.

Untitled

Upravni odbor čini po jedan/a predstavnik/ca iz svakog kantonalnog/županijskog Vijeća mladih. Predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Vijeća mladih FBiH je Mate Lončar, koji dolazi ispred Vijeća mladih Županije zapadnohercegovačke, sekretarka Vijeća mladih FBiH je Mirela Geko, ispred Vijeća mladih Kantona Sarajevo, podpredsjednica Vijeća mladih FBiH je Martina Miličević, ispred Vijeća mladih Županije Posavske dok je drugi podpredsjednik Mirel Bijedić ispred Vijeća mladih Tuzlanskog Kantona. Preostala dva člana su Jasmina Banjalučkić ispred Vijeća mladih Unsko sanskog kantona i Adin Pinjo ispred Vijeća mladih Srednje bosanskog kantona.
Predsjednik Skupštine Vijeća mladih FBiH je Mensur Seferović ispred Vijeća mladih Unsko sanskog kantona, a predsjednik Nadzornog odbora je Dario Plavčić ispred Vijeća mladih Srednje bosanskog kanton.

E-mail: [email protected]
FB: Vijece mladih Federacije BiH
Adresa: IV Viteške brigade 34-36, Ilidža, BiH

(Visited 658 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments