Izabrano novo rukovodstvo Unije studenata Republike Srpske

14 feb

Izborna skupština Unije studenata Republike Srpske na sjednici u Banjoj Luci za novog predsjednika Unije na jednogodišnji mandat izabrala je Milana Milišića, studenta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Za potpredsjednika Unije studenata izabran je Goran Vučić, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,

Za generalnog sekretara Unije izabran je student Pravnog fakulteta u Banjoj Luci Ratko Savić, dosadašnji predsjednik komisije za međunarodnu saradnju u Uniji.

Novoizabrano rukovodstvo zalagaće se za kontinuirano jačanje oba javna Univerziteta sa posebnim akcentom na modernizaciju istih i izgradnju novih objekata te rekonstrukciju postojećih, potom zatvaranje „lanca studentskog standarda“ tj. pokretanje inicijativa za izgradnju studentskih domova u univerzitetskim centrima gdje ne postoje objekti za smještaj studenata, a prije svega u Zvorniku, Bijeljini, Doboju i Lukavici.

U okviru ovog plana poseban akcenat je na pitanju funkcionisanja i načina rada ustanova studentskog standarda sa težnjom da SC „Nikola Tesla“ u Banjoj Luci dobije status „studentskog grada“, a ustanove studentskog standarda na području Univerziteta u Istočnom Sarajevu budu objedinjene u jedinstvenu ustanovu. U planu je i pokretanje inicijative za formiranje fonda iz kojeg bi se finansirala izgradnja gore navedenih objekata.

Jedan od prioriteta novog rukovodstva je izrada socijalne karte studenata koja će omogućiti realnu vidljivost u socijalni položaj svakog studenta, a na osnovu koje će ova studentska organizacija kroz razne vidove finansijskih pomoći, moći svakome da pomogne.

U planu je i realizacija tradicionalnih studentskih manifestacija, ali i organizacija godišnjeg zasjedanja Evropske studentske unije koje bi trebalo da bude održano ove jeseni u glavnom gradu Srpske.

Danas u Narodnoj skupšitni Republike Srpske jednoglasno su izabrani pored predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara i ostali organi Unije, te je na sjednici istaknuto jedinstvo koje vlada među studentima oba javna Univerziteta u Republici Srpskoj i odlična saradnja između dva Studentska parlamenta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.

Vjerujemo da će odlična saradnja i komunikacija sa novoizabranim rukovodstvom  Unije  biti nastavljena u narednom periodu,kao što je to slučaj bio sa prethodnim sazivom, a sve u cilju unapređenja kvaliteta Visokog obrazovanja, te poboljšanja životnog standarda studenata na javnim Univerzitetima u Republici Srpskoj.

Studentskiparlamentbl.com

(Visited 702 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments