Hej mladi, ko predstavlja vas i vaše interese?

23 okt

Mladi u Evropi čine između 15% i 25% stanovništva neke zemlje i definiraju se najčešće kao osobe od 15 do 30 godina. U nekim statistikama i u UN-u to su osobe od 15 do 24 godine. U BiH riječ je o nekih 700.000 osoba koji u mnogo čemu imaju zajedničkih karakteristika počevši od toga da je 63% mladih nezaposleno.

Postavlja se pitanje da li neko predstavlja interese mladih, lobira za njih, javno govori i adresira pitanja poput zapošljavanja, veze između obrazovanja i tržišta rada, stambene politike, slobodnog vremena, ulaganja u sport, kulturu i sl. U Evropi na nivou država postoji mehanizam koji se zove – nacionalna ili krovna organizacija/savjet mladih (eng. national youth council). Njega najčešće čine pojedine omladinske organizacije koje na demokratski način biraju svoje predstavnike. Takve krovne organizacije onda imaju direktnu saradnju sa vladom, pojedinim ministarstvima, parlamentom i imaju zvaničnu ulogu da predstavljaju mlade i njihove interese, a sa druge strane mladi mogu svoje predstavnike da uvijek kontaktiraju i proslijeđuju svoje zahtjeve.

MMH logo_malikoms-logoYFJ

U posljednjih 10 godina susjedi su kreirali upravo takve organizacije. U Hrvatskoj djeluje Mreža mladih Hrvatske koja je članica pojedinih vladinih tijela za mlade, sudjeluje u kreiranju politika, organizira obuke, predlaže zakone, inicira različite kampanje i inicijative i utiče na odnos države prema mladima.

Nešto kasnije u Srbiji organizacije su se okupile i kreirale svoju nacionalnu asocijaciju koja se zove Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

Skoro sve zemlje u Evropi imaju sličan model predstavljanja mladih, a na razini Evrope kreiran je i Evropski omladinski forum (European Youth Forum – YFJ) koji se sastoji od krovnih nacionalnih organizacija, kao i evropskih organizacija mladih (poput Evropske unije studenata, Evropskih izviđača i sl).

BiH nažalost iako ima oko 500 lokalnih organizacija mladih još uvijek nema svoju zvaničnu omladinsku mrežu. Na nivou Republike Srpske postoji već desetak godina Omladinski savjet RS (OSRS) koji na nivou entiteta sudjeluje u predstavljanju interesa mladih, a u Federaciji i Brčko distriktu do dana današnjeg nekog zvaničnog tijela nema. Trenutno je u procesu uspostava vijeća mladih pojedinih kantona, a Zakon kaže da se onda ta vijeća mogu udružiti u Vijeće mladih Federacije BiH, pa onda možda da se entitetski povežu u neku predstavničku mrežu mladih BiH.

Do tada, mladima ostaje da se uključuju u omladinske organizacije, vijeća i savjete učenika, studentske parlamente, unije i zborove i da preko takvih organizacija lobiraju za svoja prava, a i budu pritisak da se kreiraju i zvanične mreže mladih na svim nivoima.

Bez svojih predstavnika u političkoj areni nema onda ni šanse da će neke teme bitne za mlade biti u fokusu političara i pojedinih vlada. Ako 30-ak zemalja u Evropi ima nešto tako, zašto ne bi i mladi BiH. 😉

Autor: Munja Inkubator

(Visited 246 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments