Amra Salčinović Fetić: Uredimo mikrosvijet u kojem živimo i radimo

23 dec

Da je Bosna i Hercegovina zemlja mladih, uspješnih i perspektivnih osoba, pokazuje ali svakodnevno i dokazuje mlada Amra Salčinović Fetić. Trenutno zaposlena kao viši asistent za oblast “Eksperimentalna fizika” na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Poslijediplomski doktorski studij iz fizike kondenzirane materije je upisala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dio disertacije radila je na Institutu u Neel Grenobleu u Francuskoj.

15540487_10211191442840463_1769167778_o

Raditi priču sa Amrom bio je pravi užitak. U razgovoru je otkrila kako joj je drago što je upravo ona dobila poziv za saradnju, i što ovakvim temam dajemo prostor i nudimo priliku da svoje radove objave. Otkrila nam je kako izgleda planiranje, priprema i realizacija naučnih projekata.

Kako izgleda planiranje i priprema za realizaciju naučnih projekta?
Naučnoistraživački rad se najčešće realizuje kroz različite naučne projekte. Trenutno učestvujem u jednom projektu a do sada sam radila na jednom projektu koji je uspješno realizovan. Naši projekti su iz oblasti fizike čvrstog stanja, odnosno fizike materijala. Istražujemo svojstva već postojećih ili čak proizvodimo nove materijale. Prva faza je osmišljavanje projekta, odnosno definisanje problema koje ćemo istraživati i pitanja na koja želimo dati odgovor. Najčešće je to nastavak već provedenog istraživanja a nekad i otvaranje potpuno novih problema i ulazaka u nova područja fizke čvrstog stanja.

Obzirom da najčešće nastavljate već započete projekte, koliko vremena rada zahtijevaju ovakvi projekti i da li uvijek radite u grupama?
Trajanje naučnoistraživačkih projekata može biti različito, od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Uvijek radimo u grupama, odnosno naši projekti su kompleksni i neophodno je učešće više ljudi sa različitim vještinama. Vrijeme rada na projektima zavisi od naših obaveza u nastavi tako da je najčešće vrijeme za nauku vrijeme poslije formalnog radnog vremena. Projekat je uspješno realizovan ukoliko objavite rezultate istraživanja u prestižnim naučnim časopisima. To je garancija da su vaši rezultati prošli ozbiljnu recenziju i imaju naučnu vrijednost.

Kakvi su uslovi za rad i na koji dolazite do novčanih sredstava?
Nakon osmišljavanja projekta, skupljanja dokumentacije slijedi prijava na otvorene konkruse za finansiranja projekata i nakon toga čekanje rezultata. Bez novčanih sredstava realizacija ovakvih projekata nije moguća. Novac je potreban za nabavku sirovina za proizvodnju materija, potrošnog laboratorijskog pribora a zatim i finansiranje različitih mjerenja. Opremljenost laboratorija za eksperimentalni rad na našem Odsjeku za fiziku u Sarajevu je nedovoljna za uspješnu realizaciju projekta.

Na osnovu Vašeg prethodnog odgovora možemo zaključiti da ne posjedujete kapitalnu opremu. Kako onda izgleda rad na projektima i da li neke od projekata realizujete u Sarajevu?
Pošto praktično ne posjedujemo nikakvu kapitalnu opremu za karakterizaciju materijala, većinu ispitivanja obavljamo u laboratorijama u inostranstvu. Ipak se trudimo da bar neki dio projekta bude realizovan na našem Odsjeku za fiziku. Nauka je vrlo dinamična i važno je uvijek biti u toku, čitati nove naučne radove, promišljati i planirati nove korake u istraživanju.

U Vašoj biografiji sam pročitala da ste se usavršavali u inostranstvu te da ste učestvovali na međunarodnim naučnim skupovima, kakvo je Vaše iskustvo tamo?
Imala priliku mnogo putovati. Još kao student sam putovala na studentske konferencije u Tursku i Sloveniju. Iskustva su naravno pozivitna stičete nešto značajno, a to je iskustvo. Evropske laboratorije su mjesta raznolikosti na kojima susrećete ljude iz cijelog svijeta i od njih možete uvijek nešto saznati o uslovima rada, obrazovanja u njihovim zemljama, ali i o pozivitnoj praksi koju možete primijeniti u radu i odnosu prema studentima. I na kraju, ostaju vam poznanstva ali i prijateljstva.

Koliko su studenti zainteresivani za ovakve i slične projekte?
Na Odsjeku za fiziku se možemo pohvaliti vrlo kvalitetnim studentima koji su motivisani i za naučni rad. Njihov interes je uglavnom usmjeren na izradu završnih radova, što im se može omogućiti kroz realizaciju manjih dijelova projekta. Studentima bih preporučila da pokušaju iskoristiti svaku priliku koja im se pruži i otići bar na kratko ili provesti dio studija u inostranstvu i na kraju se vratiti u našu državu. To je jedan uslova za napredak našeg društva.

Vaš stav o trenutnoj situaciji da li je zadovoljavajuća za studente, ass i sl..
Uređenje mikrosvijeta je prvi korak ka promjeni na bolje društva u cijelni. Uvijek se treba boriti. Teško je mijenjati stvari na makro planu, ali svi možemo težiti ka gradnji i uređenju mikrosvijeta u kojem živimo i radimo.

Amra se za kraj zahvalila na pozivu za saradnju i ugodnom druženju.
Vodeća info platforma za osnaživanje mladih Amri želi uspješnu realizaciju započetog projekta ali i osmišljavanje novih.

Autor teksta: Belmina Čorbić

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments