ABCD prava: Evolucija ljudskih prava

10 okt

‘Ljudska prava su neotuđiva prava svakog pojedinca koja se stiču samim činom rođenja.’ Početak evolucije smješten je u 17. stoljeće i vezan za knjigu ‘Dvije rasprave o vladi’ Johna Lockea i teoriju o prirodnom pravu. Sam pokret zaživio je 50-ih godina prošlog stoljeća i postao važno političko pitanje.

Kronologija ljudskih prava

1. Hamurabijev zakonik

Hammurabi, vladar Babilona izdao je Zakonik kojim bi upravljao carstvom. Isti se sastojao od pravila koja su olakšavala pitanja trgovine, rada, vlasništva, obitelji i ropstva.

2. Magna Carta Libertatem

Engleski kralj John I, koji je nametnuo visoke poreze radi finansiranja ratova, podvrgnut je ovoj povelji koja je ograničila njegovu vlast. Magna Carta tako postaje izvor mnogih prava i sloboda.

3. Američka deklaracija neovisnosti

Predstavnici 13 britanskih kolonija usvojili su Deklaraciju koja je potvrđena 04.07. na dan koji se u SAD-u slavi kao Dan neovisnosti. Sam dokument se u velikoj mjeri oslanja na učenje Johna Lockea i teoriju prirodnog prava.

4. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Francuska deklaracija je nastala pod uticajem američke revolucije. Uticaj deklaracije je bio jak i napadao je monarhiju te branio prirodna prava kao što su „sloboda, vlasništvo, sigurnost i pravo na odbranu od represije“.

5. Ženevske konvencije

Međunarodni Crveni križ je bio odgovoran za Ženevsku konvenciju 1864. godine. Prvi međunarodni sporazum koji je uticao na zajednički rad država u toku rata. On osigurava tretman nad bolesnim i ranjenim vojnicima.

7. Povelja UN-a

UN-ova povelja je potpisana od strane 51 države članice nakon Drugog svjetskog rata 1945.godine. Njenim potpisivanjem nastaje UN organizacija čiji je cilj da održava mir, sigurnost i saradnju u rješavanju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i humanitarnih problema.

8. Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima

Ujedinjene nacije 1948.godine osnivaju komisiju, kojom predsjeda Elanor Roosevelt, kako bi se razjasnili pogledi Povelje UN-a na ljudska prava. Ovo je na kraju rezultiralo u tome da je Generalna skupština UN-a usvojila Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima koja predstavlja potvrdu ciljeva koji se tiču ljudskih prava i sloboda.

Autori teksta: Elvira Karović i Ema Kordić

(Visited 408 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments